REKRUTACJA UCZNIÓW DO SPK W PRETORII NA ROK SZKOLNY 2018/19

 

INFORMUJEMY, ŻE 14 MAJA 2018 ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ 

 

UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2018/19

   

Szczególowe informacje znajdują się w dołączonych dokumentach:

Zarządzenie Kierownika SPK w Pretorii w sprawie rekrutacji.

Regulamin rekrutacji uczniów.

Załączniki 1-5

ZAPRASZAMY