Grono pedagogiczne

Skład grona pedagogicznego – rok szkolny 2019/20

Kierownik – mgr Lidia Moń

Nauczyciele: 

1.    mgr Magdalena Górna - język polski

2.    mgr Beata Kozłowska - edukacja wczesnoszkolna

3.  mgr Lidia Moń- wiedza o Polsce