REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/20

SZANOWNI PAŃSTWO,

NINIEJSZYM INFORMUJEMY, ŻE OD 6 MAJA DO 30 CZERWCA 2019 PRZEPROWADZONA BĘDZIE REKRUTACJA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2019/20.

WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE ZAWARTE SĄ W REGULAMINIE REKRUTACJI DO SZKOŁY POLSKIEJ PRZY AMBASADZIE RP  W PRETORII (NOWA NAZWA SZKOŁY OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE OD 1 WRZEŚNIA 2019). 

W CELU ZAPISANIA DZIECKA DO SZKOŁY NIEZBĘDNE JEST WYPEŁNIENIE ZAŁĄCZNIKÓW 1-6 ORAZ DOSTARCZENIE WYSZCZEGÓLNIONYCH W REGULAMINIE REKRUTACJI DOKUMENTÓW.

ZAPRASZAMY