RADA RODZICÓW SZKOŁY POLSKIEJ W PRETORII

RADA RODZICÓW SZKOŁY POLSKIEJ W PRETORII W ROKU SZKOLNYM 2019/20

PRZEWODNICZĄCA: PANI MAŁGORZATA BENNETT

WICEPRZEWODNICZĄCA: PANI GRAŻYNA KOORNHOF

SKARBNIK: PANI JOANNA FIDOS