NARODOWE CZYTANIE 2019 W SZKOLE POLSKIEJ W PRETORII

5 października 2019 Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Pretorii przyłączyła się do akcji Narodowego Czytania. 

W tym roku Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele Polskie:

1. Dobra pani - Elizy Orzeszkowa

2. Dym - Maria Konopnicka

3. Katarynka - Bolesław Prus

4. Mój ojciec wstępuje do strażaków - Bruno Schultz

5. Orka - Władysław Stanisław Reymont

6. Rozdziobią nas kruki , wrony... - Stefan Żeromski

7. Sachem - Henryk Sienkiewicz

8. Sawa - Henryk Rzewuski

 

Z powyższej listy wybralismy do wspólnego czytania Katarynkę Bolesława Prusa. Wstęp wygłosiła pani Magdalena Górna, a całość spotkania prowadziła pani Lidia Moń - kierownik Szkoły. 

Na spotkaniu była obecna pani konsul Klara Dąbrowska, rodzice uczniów oraz pracownicy Ambasady.

 

zdjęcia: pani Grażyna Koornhof i Lidia Moń