REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/21

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Pretorii ogłasza rekrutację na rok szkolny 2020/21. 

Regulamin oraz wszystkie wymagane formularze zamieszczono poniżej. 

ZAPRASZAMY!