MEDAL KOMISJI EDUAKACJI NARODOWEJ DLA PANI MAGDALENY GÓRNEJ

PANI MAGDALENA GÓRNA, NAUCZYCIELKA JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE POLSKIEJ W PRETORII, ZOSTAŁA NAGRODZONA PRZEZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ PANA DARIUSZA PIONTKOWSKIEGO MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA MEDALU ODBYŁA SIĘ 30 LISTOPADA 2019 ZOSTAŁ W AMBASADZIE RP W PRETORII. WRĘCZENIA MEDALU DOKONAŁ AMBASADOR RP W REPUBLICE POŁUDNIOWEJ AFRYKI PAN ANDRZEJ KANTHAK.

GRATULUJEMY!