PROJEKT MEN “NIEPODLEGŁA” 2019

UCZNOWIE SZKOŁY POLSKIEJ W PRETORII WZIĘLI UDZIAŁ W PROJEKCIE MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ “NIEPODLEGŁA”. WYKONALI WSPÓLNĄ PRACĘ, ŚPIEWNIK PIOSENEK PATRIOTYCZNYCH, KTÓRY ZOSTAŁ ZILUSTROWANY WYKONANYMI  PRZEZ NICH PRACAMI PLASTYCZNYMI. W NAGRODĘ UCZNIOWIE OTRZYMALI KOPIE ŚPIEWNIKA I PAMIĄTKOWE KSIĄŻKI Z POLSKI.