ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/21

5 września w Ambasadzie RP w Pretorii odbyła się długo oczekiwana uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020. Uczniowie otrzymali świadectwa szkolne oraz nagrody książkowe za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce. Mury Szkoły opuściła pierwsza absolwentka klasy 8. Szkoły Podstawowej – Natasza Florczyk.

Następnie odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021. Honorowym gościem spotkania była Pani Klara Dąbrowska, Konsul w Pretorii, która odczytała życzenia Ministra Edukacji Narodowej Pana Dariusza Piontkowskiego, skierowane do uczniów szkół polonijnych. Kierownik Szkoły, Pani Lidia Moń, przekazała również życzenia Dyrektor ORPEG – Pani Anny Aleksandry Radeckiej – dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców z okazji nowego roku szkolnego.

Kolejnym punktem spotkania było Narodowe Czytanie “Balladyny” Juliusza Słowackiego. Słowo wstępne wygłosiła nauczycielka języka polskiego pani Magdalena Górna, a informację o treści dramatu przedstawił zebranym uczeń klasy 8. Erik Fidos. Wszyscy uczestnicy spotkania włączyli się do wspólnego czytania.