SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2020/21

W OBECNYM ROKU SZKOLNYM DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZOSTALI WYBRANI:

GABRIELA BENNETT

GRAŻYNA KOORNHOF

BORYS KARBOWY

GRATULUJEMY!