OFERTA PRACY

Kierownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Pretorii ogłasza nabór na stanowisko:

  1. nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,
  2. nauczyciela wiedzy o Polsce,
  3. nauczyciela bibliotekarza.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.