230. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

 

 

3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja.                                                                              Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz, prawa i obawiązki obywateli.                                                                                                                    Jej celem było ratowanie Rzeczypospolitej po I rozbiorze, przeprowadzonym przez Rosję, Prusy i Austrię w 1772 r. 

WIWAT MAJ, 3 MAJ!