Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w PRETORII Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w PRETORII

Biblioteka

Biblioteka otwarta jest w dniach i godzinach zajęć lekcyjnych.