Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w PRETORII Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w PRETORII

Grono pedagogiczne

Skład grona pedagogicznego – rok szkolny 2020/21

Kierownik – mgr Lidia Moń

Nauczyciele:

  1. mgr Magdalena Górna – język polski
  2. mgr Beata Kozłowska – edukacja wczesnoszkolna
  3. mgr Lidia Moń- wiedza o Polsce