Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w PRETORII Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w PRETORII

O szkole

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Pretorii

Przyjmujemy dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieci ze środowiska polonijnego do nauki

w Szkole Podstawowej

Nauka w naszej Szkole umożliwia poznanie języka ojczystego, wiedzy o Polsce oraz jej obyczajów i kultury.

Wystawiamy świadectwa szkolne obowiązujące w polskim prawie oświatowym.

Zapewniamy uczniom bezpłatne podręczniki i ćwiczenia.

Placówka nasza realizuje uzupełniający plan nauczania, który obejmuje: edukację wczesnoszkolną w klasach najmłodszych (klasy I-III), język polski oraz wiedzę o Polsce  (klasy IV-VIII).

Nauka jest bezplatna.

W sprawie zapisów do szkoły proszę o kontakt drogą elektroniczną: pretoria@orpeg.pl

lub telefonicznie 072 226 3949 (Lidia Moń)

Adres Szkoły : 14 Amos Street, Colbyn 0083, Pretoria

Zapraszamy Rodziców i Dzieci!